Referenssit

KUMPPANIKESKEINEN IDEAPAJA

 

Suomalainen keskisuuri puutarha-alan kone- ja tarviketoimittaja

Kokonaiskestoltaan noin kahden tunnin mittaisessa työpajassa tunnistettiin kymmenen työpajaan osallistuneen työntekijän voimin yrityksen eri toimintoihin liittyviä käytännön ongelmia, jonka jälkeen keskityttiin ryhmän mielestä tärkeimpien ongelmien juurisyiden tunnistamiseen.

Suomalainen keskisuuri rakennustarvikevalmistaja
Toteutettu kokonaisuus koostui kolmesta samanlaisesta, mutta tuotannon eri tehtävissä työskenteleville henkilöille suunnatusta työpajasta. Työpajoissa ryhmien koko oli 10-20 osallistujaa. Noin kahden tunnin mittaisissa työpajoissa keskityttiin tuotannon osalta työturvallisuutta ja tuottavuutta haittaavien tekijöiden tunnistamiseen sekä ratkaisumallien tuottamiseen.

 

 

OPISKELIJAKESKEINEN IDEAPAJA

 

IdeaPaja Seaside Industry Park Rauma

Kolmen päivän mittainen, intensiivinen ja opintojaksomuotoinen työpaja, jossa Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulun eri alojen opiskelijoista koostuva ryhmä tutustui erilaisiin osallistaviin ja luoviin menetelmien tuottaessaan teollisuuspuistoon liittyviä uusia ideoita ja jalostaessaan näitä konseptitasolle. Työpaja toteutettiin yhdessä teollisuuspuiston ja siinä toimivien yritysten kanssa.

                    18078692021_87c9acd65e_m  18077795585_d3520c6c70_m  18078876345_e608f6d018_m

 

IdeaPaja Haastava asiakaskohtaaminen
Päivänmittaisessa työpajassa tavoitteena oli tuottaa uusia ideoita haastavan asiakaskohtaamisen koulutukseen. Työpajaan osallistui Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita eri koulutusohjelmista.

                     P1010465  P1010468

 

 

OPISKELIJAT JA KUMPPANIT INTEGROIVA IDEAPAJA

 

Sosiaalialan yritykset ja opiskelijat integroiva työpaja
Puolen päivän mittaisessa työpajassa opiskelijat tuottivat ideoita toimeksiantajalähtöisten ongelmien ratkaisuun siten, että toimeksiantajat olivat työskentelyssä mukana. Toimeksiantajina oli kaksi satakuntalaista lastensuojelulaitosta.

                       WP_20141103_037